Skip to content

Allogeniczny hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych w przypadku choroby sierpowatokrwinkowej ad 5

4 tygodnie ago

485 words

Hodowlę dawcy wśród limfocytów T CD3 + i komórek mieloidalnych CD14 + 15 + oceniano za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy w celu określenia polimorfizmu minisatelitów między pacjentem a dawcą. Panel B przedstawia pomiary laboratoryjne uzyskane na miesiąc przed HSCT i wyniki uzyskane w ostatnim okresie obserwacji (mediana, 30 miesięcy, zakres, 15 do 54). Wykresy…

Allogeniczny hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych w przypadku choroby sierpowatokrwinkowej czesc 4

4 tygodnie ago

336 words

Penicylinę V potas, 250 mg podawano dwa razy dziennie od dnia 0 do zakończenia szczepienia pneumokokami. Analiza chimeryzmu Wszczepienie komórek dawcy oceniano za pomocą metod wykrywających pouczające polimorfizmy w regionach, o których wiadomo, że zawierają krótkie powtórzenia tandemowe. Komórki T CD3 + z obwodowej krwi i komórki mieloidalne CD14 + CD15 + wybrano do analizy…

Allogeniczny hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych w przypadku choroby sierpowatokrwinkowej cd

4 tygodnie ago

520 words

Reżim składał się z alemtuzumabu, w całkowitej dawce mg na kilogram masy ciała, podawanej przez okres 5 dni w stopniowo rosnących dawkach: 0,03 mg na kilogram (dawka testowa) w dniu -7, 0,1 mg na kilogram w dniu -6, a następnie 0,3 mg na kilogram na dzień w dniach od -5 do -3. Pojedynczą dawkę 300…

Allogeniczny hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych w przypadku choroby sierpowatokrwinkowej ad

4 tygodnie ago

477 words

Wczesne próby takiego warunkowania w niedokrwistości sierpowatej nie zapewniły jednak wiarygodnego długotrwałego wszczepienia komórek dawcy. 7 Doniesiono o przedłużonym przeszczepianiu allogenicznych komórek macierzystych u pacjentów z innymi chorobami po minimalnym toksycznym leczeniu niemozależnym fuzarabiną i cyklofosfamidem [8]. 9, chociaż mieszany stan chimeryczny był tymczasowy. W większości przypadków alloreaktywne komórki T dawcy wyeliminowały komórki macierzyste biorcy,…