Skip to content

Allogeniczny hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych w przypadku choroby sierpowatokrwinkowej czesc 4

2 lata ago

336 words

Penicylinę V potas, 250 mg podawano dwa razy dziennie od dnia 0 do zakończenia szczepienia pneumokokami. Analiza chimeryzmu
Wszczepienie komórek dawcy oceniano za pomocą metod wykrywających pouczające polimorfizmy w regionach, o których wiadomo, że zawierają krótkie powtórzenia tandemowe. Komórki T CD3 + z obwodowej krwi i komórki mieloidalne CD14 + CD15 + wybrano do analizy za pomocą perełek immunomagnetycznych (Dynal). . Na podstawie badań wykorzystujących mieszaniny znanych proporcji próbek allogenicznych DNA dolna granica czułości dla tej metody wynosi od do 3% polimorficznych markerów donorów w mieszaninie.
Analiza statystyczna
Środki (. SE) obliczono dla chimeryzmu, wartości hemoglobiny i zmiennych hemolitycznych. Do porównania danych uzyskanych przed i po transplantacji wykorzystano sparowany test t-Studenta.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów i przeszczepów
W ciągu 5 lat rekrutacji przeprowadziliśmy typowanie HLA na 169 rodzeństwie i 112 pacjentach z chorobą sierpowatą.15,16 Z 24 zakwalifikowanych biorców do tej pory 10 przeszło transplantację (ryc. 1B). Tabela podsumowuje informacje kliniczne i wskazania dla tych 10 pacjentów, którzy byli w wieku od 16 do 45 lat (mediana, 26). Jeden pacjent miał hemoglobinę SC; pozostałe dziewięć miało SS hemoglobiny. Wszyscy dawcy, w tym ci z cechami sierpowatości, tolerowali mobilizację G-CSF bez zdarzeń niepożądanych, co dało 5,51 miliona do 28,2 miliona komórek CD34 + na kilogram masy ciała biorcy. Nie było trudności technicznych w rozmrożeniu komórek macierzystych pobranych od dawców z cechami sierpowatości. 14 Odbiorcy otrzymali 5,51 miliona do 23,8 miliona komórek CD34 + na kilogram masy ciała.
Ryc. 2. Ryc. 2. Liczba neutrofilów po transplantacji komórek macierzystych krwiotwórczej (HSCT). Każde kółko reprezentuje średnią liczbę neutrofilów dla wszystkich pacjentów po procedurze przeszczepu. I słupki wskazują błędy standardowe.
Tabela 2. Tabela 2. Skład i wyniki leczenia układu krwiotwórczego po hematopoetycznym przeszczepie komórek macierzystych (HSCT). Wszyscy biorcy tolerowali schemat kondycjonowania. Mediana czasu trwania neutropenii (zdefiniowana jako liczba neutrofilów mniejsza niż 0,5 x 109 komórek na litr) wynosiła 15,5 dnia (zakres od 10 do 21) (Figura 2 i Tabela 2). Tylko trzech pacjentów miało liczbę neutrofilów poniżej 0,1 × 109 komórek na litr, co było wartością nadir trwającą 1, 4 i 7 dni. Mediana czasu trwania limfopenii (<0,75 × 109 komórek na litr) wynosiła 4 miesiące (zakres od 1,5 do 8), a małopłytkowość (<50 x 109 komórek na litr) utrzymywała się średnio przez 7 dni (zakres od do 19). Mediana liczby spakowanych jednostek czerwonych krwinek i jednostek płytek z aferezą pojedynczego dawcy wynosiła odpowiednio 6,5 (zakres, 4 do 11) i 5,5 (zakres, do 9). Dożylne antybiotyki podawano mediana 7 dni (zakres od 0 do 15). Żaden pacjent nie otrzymał środków przeciwdrobnoustrojowych z powodu przypuszczalnej choroby grzybowej i nie było potrzeby żywienia pozajelitowego.
Wyniki
Rysunek 3. Rysunek 3. Chimeryzm komórek donorowych i pomiary laboratoryjne po transplantacji komórek macierzystych krwiotwórczych. Panel A pokazuje średni (. SE) odsetek komórek dawcy po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT)
[podobne: akneles, profmedica, fabdent ]

0 thoughts on “Allogeniczny hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych w przypadku choroby sierpowatokrwinkowej czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: akneles fabdent profmedica