Skip to content

Choroba bywa niezawodnym, a czasem jedynym srodkiem do zwrócenia na siebie uwagi otoczenia, zycia uzyskania jego wspólczucia

2 lata ago

443 words

fakt, że niektóre dzieci chętnie zamieniają pobyt w rodzinie dającej im bardzo dobre warunki materialne, ale odnoszącej się do ich potrzeb obojętnie, na pobyt w rodzinie bardzo ubogiej, ale otaczającej dziecko troską, serdeczną uwagą. W literaturze poświęconej nerwicom często spotyka się prace, w których autorzy (por. N. Cameron, 1947, B. Zawadzki, 1950) stwierdzają, że u podłoża aktualnie rozwiniętej nerwicy z objawami np. hipochondrii tkwi wytworzona w okresie dziecięcym postawa wobec choroby, jako wobec przyjemności. Choroba bywa niezawodnym, a czasem jedynym środkiem do zwrócenia na siebie uwagi otoczenia, życia uzyskania jego współczucia. Podobnie tłumaczy się nieraz wypadki moczenia się starszych dzieci, które uporczywie powtarza się, mimo że jego efekt bezpośredni, np. kary czy uciążliwe kuracje, na pewno nie jest przyjemny. Te i szereg innych obserwacji każą przypuszczać, że kontakt emocjonalny wcale nie musi być kontaktem zabarwionym uczuciem dodatnim, przyjemnością. Kontakt dodatni uczuciowo, to znaczy niesprawiający przykrości, niewywołujący przeżyć nieprzyjemnych, takich jak np. przy wymierzaniu kar, jest najkorzystniejszy z punktu widzenia rozwoju osobowości, ale gdy jest on niemożliwy, wówczas dziecko zadowala się każdym zwróceniem uwagi na siebie, w jaki bądź sposób. Właściwość ta ma szczególne znaczenie w naszym kręgu kulturowym, gdzie zainteresowanie dziećmi jest na ogół wywoływane raczej ich wybrykami (Nagradzanie grzeczności byłoby zbyt demoralizujące – to jest obowiązek dziecka mówił mi pewien pedagog), a nie ich poprawnym zachowaniem się. Dziecko, jak wspomniałem, samo domaga się kontaktu emocjonalnego. Często można zaobserwować, że prawidłowo rozwijające się, zdrowe dziecko nie zgadza się z podrzędną rolą, jaką narzuca mu struktura rodziny. Walczy o swoje prawa do udziału w zainteresowaniu rodziców, zdobywając się nieraz na dużą przemyślność w doborze metod, które tę walkę uczynią najbardziej efektywną, i zwracając się nieraz bardzo agresywnie przeciwko tym, którzy mu przeszkadzają, na przykład przeciw młodszemu rodzeństwu. Właśnie jednym z odkryć A. Adlera było wskazanie na rolę, jaką w kształtowaniu się stylu życia dziecka odgrywa pozycja w rodzinie. Równie trafnie, a bardziej uogólniając, można by powiedzieć, że na styl życia wpływa sposób, w jaki dziecko może, umie i musi wałczyć o konieczne dla niego warunki rozwoju osobowości. 5. PRZESZKODY W ZASPOKOJENIU POTRZEBY KONTAKTU EMOCJONALNEGO W razie niemożności zaspokojenia potrzeby kontaktu emocjonalnego dzieci, które dotychczas nie miały z tym trudności, przeżywają poczucie odrzucenia, w określonych warunkach może to doprowadzić do deformacji osobowości, przejawiających się w różnego rodzaju kompleksach [patrz też: royalmed łomianki, bilirubina calkowita, ober clinic ]

0 thoughts on “Choroba bywa niezawodnym, a czasem jedynym srodkiem do zwrócenia na siebie uwagi otoczenia, zycia uzyskania jego wspólczucia”

Powiązane tematy z artykułem: bilirubina calkowita ober clinic royalmed łomianki