Skip to content

Dabigatran kontra Warfaryna w leczeniu ostrej zakrzepicy żylnej ad

2 lata ago

502 words

Badanie zostało sfinansowane, zaprojektowane i przeprowadzone, a dane przeanalizowane przez Boehringer Ingelheim w połączeniu z komitetem sterującym, którego członkowie zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz analiz w tym raporcie. Członkowie komitetu sterującego napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu go do publikacji. Badaj pacjentów
Pacjenci byli rekrutowani z 228 klinicznych ośrodków w 29 krajach. Pacjenci w wieku 18 lat i starsi, którzy mieli ostrą, objawową, obiektywnie zweryfikowaną proksymalną zakrzepicę żył głębokich nóg lub zatorowość płucną i dla których 6 miesięcy leczenia przeciwzakrzepowego uznano za odpowiednie leczenie, potencjalnie kwalifikowali się. Kryteriami wykluczającymi były czas trwania objawów dłuższy niż 14 dni, zatorowość płucna z niestabilnością hemodynamiczną lub wymagająca leczenia trombolitycznego, inna wskazówka do leczenia warfaryną, niedawna niestabilna choroba sercowo-naczyniowa, wysokie ryzyko krwawienia, choroba wątroby z poziomem aminotransferazy, który był dwa razy większy od miejscowego górny limit prawidłowego zakresu, szacowany klirens kreatyniny poniżej 30 ml na minutę, oczekiwana długość życia poniżej 6 miesięcy, przeciwwskazanie do heparyny lub kontrastu radiologicznego, ciąża lub ryzyko zajścia w ciążę lub wymaganie długotrwałe terapia przeciwpłytkowa (.100 mg kwasu acetylosalicylowego dziennie było dopuszczalne). Nie było żadnych ograniczeń wagowych. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę, a instytucyjna komisja rewizyjna w każdym z uczestniczących ośrodków klinicznych zatwierdziła badanie.
Losowe przydzielanie i leczenie
Przed randomizacją ustalono rozpoznanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej za pomocą ultrasonografii kompresyjnej lub flebografii żył kończyn dolnych i skanowania płuc z perfuzyjną wentylacją, angiografii lub spiralnej tomografii komputerowej tętnic płucnych. Dodatkowe badanie wyjściowe początkowo nieutrwalonej nogi lub kończyn dolnych za pomocą ultrasonografii kompresyjnej oraz, w przypadku objawowej zakrzepicy żył głębokich, badanie tętnic płucnych za pomocą perfuzyjnego skanowania płuc lub spiralnej tomografii komputerowej wymagało wykonania w ciągu 72 godziny po randomizacji. Użyliśmy generowanego komputerowo schematu randomizacji o zmiennych rozmiarach bloków, stratyfikowanych według prezentacji (zatorowość płucna lub zakrzepica żył głębokich bez objawowej zatorowości płucnej) oraz obecność lub brak aktywnego raka. Pracownicy ośrodków klinicznych nazywali interaktywny system odpowiedzi głosowej, w którym losowo przydzielano pacjentów do jednego z dostarczonych zestawów leków. Przypisanie grupy terapeutycznej było ukryte przed wszystkimi badaczami i ich personelem w ośrodku koordynacyjnym i klinikach oraz w monitorach klinicznych.
Pacjenci zostali przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać ustaloną dawkę dabigatranu (150 mg dwa razy na dobę doustnie) lub warfarynę. Początkowe leczenie zatwierdzonym pozajelitowym antykoagulantem (zwykle heparyna niefrakcjonowana podawana podskórnie dożylnie lub heparyna drobnocząsteczkowa) zwykle rozpoczynała się przed losowym przydzieleniem. Warfaryna lub placebo, które wyglądały identycznie jak warfaryna, zaczęły się zwykle w dniu losowego przydzielenia i została dostosowana do uzyskania wartości INR od 2,0 do 3,0 na koagulometrze, który został zaprogramowany, w połączeniu z harmonogramem randomizacji, w celu uzyskania albo prawdziwy INR albo fałszywy INR ( faza pojedynczego atrapa )
[podobne: akneles, attis nowogrodzka, bufenik ]

0 thoughts on “Dabigatran kontra Warfaryna w leczeniu ostrej zakrzepicy żylnej ad”

Powiązane tematy z artykułem: akneles attis nowogrodzka bufenik