Skip to content

Dwa fenotypy kliniczne w wazice czerwienicy

2 lata ago

439 words

Czerwienica prawdziwa jest ostateczną fenotypową konsekwencją mutacji V617F w kinazie 2 Janus (kodowanej przez JAK2), ale stopień, w jakim ta mutacja wpływa na zachowanie zaangażowanych hematopoetycznych komórek macierzystych CD34 +, jest nieznany. Metody
Przeanalizowaliśmy ekspresję genów w komórkach krwi obwodowej CD34 + od 19 pacjentów z czerwienicą prawdziwą przy użyciu technologii mikromacierzy oligonukleotydowych po skorygowaniu potencjalnego zakłócenia przez płeć, ponieważ cechy fenotypowe choroby różnią się między mężczyznami i kobietami.
Wyniki
Mężczyźni z czerwienicą prawdziwą mieli dwa razy więcej genów o podwyższonej lub obniżonej regulacji jak kobiety z czerwienicą prawdziwą, w porównaniu ekspresji genów u pacjentów i u osób zdrowych tej samej płci, ale było 102 geny z różnicową regulacją, która była zgodna u mężczyzn i kobiet. Gdy te geny zostały wykorzystane do odkrycia klasy za pomocą nienadzorowanego hierarchicznego grupowania, 19 pacjentów można podzielić na dwie grupy, które nie różniły się istotnie pod względem wieku, obciążenia allelem neutrofili JAK2 V617F, liczbą białych krwinek, liczbą płytek krwi lub klonalnym. przewaga. Jednak różniły się znacznie pod względem czasu trwania choroby; poziom hemoglobiny; częstość zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, wyczuwalna splenomegalia i splenektomia; ekspozycja na chemioterapię transformacja białaczkowa; i przetrwanie. Nienadzorowane grupowanie zostało potwierdzone przez nadzorowane podejście z wykorzystaniem klasyfikatora z najwyższą punktacją, który dzielił 19 pacjentów na te same dwie grupy fenotypowe ze 100% dokładnością.
Wnioski
Usuwając płeć jako potencjalny czynnik zakłócający, zidentyfikowaliśmy dokładną molekularną metodę klasyfikacji pacjentów z czerwienicą prawdziwą zgodnie z zachowaniem choroby, niezależnie od ich obciążenia allelem JAK2 V617F, i zidentyfikowaliśmy wcześniej nierozpoznane szlaki molekularne w czerwienicy prawdziwej poza kanoniczną ścieżką JAK2, która może być podatna na inhibicję. do terapii celowanej. (Finansowane przez Departament Obrony i National Institutes of Health.)
Wprowadzenie
Czerwienica prawdziwa to klonalne zaburzenie komórek macierzystych, charakteryzujące się nieuregulowanym wytwarzaniem czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi i powikłane hematopoezą pozaszpikową, zwłóknieniem szpiku i ostrą białaczką. Wyjaśnienie tego fenotypu uzyskano dzięki odkryciu mutacji aktywującej (V617F) w kinazie Janus 2 (kodowanej przez JAK2). Jednak ta sama mutacja występuje w trombocytozie pierwotnej i pierwotnej zwłóknieniu szpiku, które są chorobami z zachodzącymi na siebie fenotypami, ale wyraźnie różne historie naturalne. Chociaż nie ulega wątpliwości, że JAK2 V617F może produkować fenotyp mieloproliferacyjny, obciążenie allelem JAK2 V617F nie może być jedynym wytłumaczeniem dla patogenezy tych trzech różnych chorób, ponieważ pokrywa się ona zasadniczo między nimi.2 Różne dowody sugerują, że dodatkowe genetyczne i epigenetyczne czynniki są zaangażowane
[więcej w: borgwarner jasionka, szczepionki 6w1, nfzszczecin ]

0 thoughts on “Dwa fenotypy kliniczne w wazice czerwienicy”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta Warszawa Bemowo[…]

Powiązane tematy z artykułem: borgwarner jasionka nfzszczecin szczepionki 6w1