Skip to content

Harlow usiluje równiez zabawe jedzeniem, która lubia uprawiac male dzieci, interpretowac, jako dzialanie pod wplywem motywu wywolywanego czynnikami zewnetrznymi

2 lata ago

422 words

Zresztą badacze pracujący ze szczurami już dawno zauważyli, że szczur może znacznie podnosić swoje umiejętności w rozwiązywaniu labiryntu bez stosowania wzmocnień pokarmowych. Harlow usiłuje również zabawę jedzeniem, którą lubią uprawiać małe dzieci, interpretować, jako działanie pod wpływem motywu wywoływanego czynnikami zewnętrznymi. Dziecko, nawet głodzone Od 14 godzin, posadzone za stołem, często zamiast jeść zaczyna wrzucać groch do mleka, rzucać łyżeczki na podłogę, używać ziemniaków jako środka do malowania palcem. Podsumowując – całe zachowanie się człowieka czy zwierzęcia wywoływane sytuacją zewnętrzną tłumaczy Harlow działaniem systemu motywacyjnego wywoływanego czynnikami z, zewnątrz, który jest tak samo podstawowy i wrodzony jak systemy: głód-apetyt i pragnienie-apetyt. Bodźce uruchamiające ten system mogą odegrać, co potwierdzają dane z licznych eksperymentów, rolę wzmocnienia przy wytwarzaniu odruchów warunkowych. Wzmocnienie tego typu ma przy tym szereg walorów, których nie mają wzmocnienia typu homeostatycznego. Jest bardziej trwałe, nie zmienia swojej siły ma skutek częstego powtarzania i daje silniejsze efekty w procesie warunkowania. A więc jak można sądzić na podstawie przytoczonych danych – pojawienie się czegoś nowego, co można obejrzeć-czym można pomanipulować, może służyć tak samo za podstawę wzmocnienia przy uczeniu się jak nagradzanie pokarmem w klasycznych doświadczeniach Pawłowskich (samym wzmocnieniem w tych eksperymentach jest, oczywiście, jak np. u Thorndikea, efektywna reakcja, na przykład otwarcie zamka czy okienka, pozwalające na wyjrzenie na zewnątrz klatki. Harlow wyuczał nie sygnału, ale dokonywania właściwej reakcji). Na podstawie tego można sądzić, że frustracji w poznawaniu (eksploracji) nowej sytuacji towarzyszy napięcie takiego samego rodzaju jak i frustracji każdej innej potrzeby, tylko że rozładowanie tego napięcia następuje nie przez dostarczenie środków materialnych bezpośrednio przywracających równowagę wewnętrzną ustroju (poziom 1 i 2 Rosenzweiga, por. s. 82 niniejszej pracy), ale przez dostarczenie, określonych informacji (poziom 3). Na zakończenie Harlow wyraźnie podkreśla, iż niema żadnych podstaw, alby uważać, że wywoływany czynnikami zewnętrznymi system motywacyjny da się wyprowadzić z któregokolwiek systemu homeostatycznego oraz że istnieją między nimi jakieś zależności (s. 52). Harlow ograniczył się w swoich badaniach do stwierdzenia istnienia napięcia związanego z eksploatacją otoczenia i jego roli w uczeniu się zwierząt. Uzupełnieniem tych badań, jakkolwiek niezamierzonym, są badania Marii Susułowskiej (1960) poświęcone reakcjom poznawczym dzieci w wieku przedszkolnym na nowe bodźce [więcej w: jelitówka u dorosłych, attis nowogrodzka, borgwarner jasionka ]

0 thoughts on “Harlow usiluje równiez zabawe jedzeniem, która lubia uprawiac male dzieci, interpretowac, jako dzialanie pod wplywem motywu wywolywanego czynnikami zewnetrznymi”

Powiązane tematy z artykułem: attis nowogrodzka borgwarner jasionka jelitówka u dorosłych