Skip to content

Kontakt emocjonalny jest niewatpliwie powiazany z syntonia

2 lata ago

437 words

Kontakt emocjonalny jest niewątpliwie powiązany z syntonią, gdyż staje się on możliwy tylko wówczas, gdy osobnik jest zdolny do emocjonalnego współbrzmienia ze stanem emocjonalnym innych ludzi. Nie chodzi tu jednak tylko o syntoniczność osobnika zdolnego do nawiązywania kontaktu emocjonalnego. Mówiąc o kontakcie emocjonalnym zakładamy istnienie kontaktu dwustronnego, w którym osobnik czuje, życia, że jest przedmiotem zainteresowania, że inni współbrzmią z jego własnymi uczuciami. Bez odpowiedniego nastawienia osób z otoczenia dziecka, nie może dojść do nawiązania kontaktu emocjonalnego. Być może nawet jest tak, że dzieci potencjalnie zdolne do nawiązywania kontaktu emocjonalnego, gdy zostaną pozbawione w okresie wczesnorozwojowym możliwości takiego kontaktu – wskutek neutralności, lub nawet niechęci emocjonalnej otoczenia – tracą zdolność do nawiązywania tego kontaktu w przyszłości. Można by przypuszczać, że ich syntoniczność uległa z jakiegoś powodu otamowaniu życia Wysuwając współczynnik emocjonalny kontaktu na pierwszy plan, przypuszczamy jednocześnie, że sama obecność wielu różnych ludzi dokoła dziecka jeszcze tego kontaktu nie zapewnia, przeciwnie nawet – z uwagi na małą pojemność poznawczą dziecka, które nie jest zdalne da zapamiętania, a więc i rozpoznawania zbyt dużej liczby osób, fakt istnienia wokół niego wielu różnych ludzi pociąga za sobą zjawisko wręcz odwrotne: zagubienie i samotność, a z nimi łączy się lęk. Lęk ten powoduje uwarunkowanie negatywnej reakcji na ludzi lub w najlepszym wypadku wygasza reakcję pozytywną, jeśli nawet zaczynała się ona rozwijać. Za słusznością tych przypuszczeń przemawia obszerny materiał faktyczny zebrany przez różnych badaczy w ciągu ostatnich 20 lat. Można tu padać dla przykładu obserwacje na 6-7-letnich dzieciach wychowywanych w dużych, mających liczny personel damach małego dziecka 4. Dzieci takie stale przebywały w gromadzie, stale stykały się i z dorosłymi, i z rówieśnikami, a mima ta wystąpił u nich brak syntonicznego zaangażowania się w stosunki z otoczeniem. Rzeczą charakterystyczną jest, że dzieci te, zaproszone na wieczór wigilijny do różnych rodzin pragnących im umilić święta, czuły się z jednej strony zagubione w sytuacjach, w których otoczyło je ciepło uczuciowe, a z drugiej całe wydarzenie wywarło na nich znacznie mniejsze wrażenie niż na dzieciach wychowywanych w warunkach rodzinnych. I tak np. dzieci zakładowe po powrocie z Wigilii schowały otrzymane podarunki i spokojnie życia przeszły do zwykłego trybu życia, wówczas gdy dzieci spoza zakładu długo jeszcze przeżywały świąteczne wrażenia [przypisy: cysta pod kolanem, diagmed dąbrowa tarnowska, attis nowogrodzka ]

0 thoughts on “Kontakt emocjonalny jest niewatpliwie powiazany z syntonia”

Powiązane tematy z artykułem: attis nowogrodzka cysta pod kolanem diagmed dąbrowa tarnowska