Skip to content

Niekiedy atak choroby Mcnierea wystepuje jeden raz w zyciu

2 lata ago

211 words

Okres wolny od zaburzeń w tej chorobie waha się w szerokich granicach. Niekiedy atak choroby Mćnierea występuje jeden raz w życiu, w innych zaś przypadkach co kilka miesięcy lub tygodni, czasami nawet częściej. Cechą charakterystyczną choroby Mćnierea jest to, że nie występuje tu nigdy utrata przytomności nawet w przypadkach bardzo silnego napadu, tak samo w okresie wolnym od napadów nie stwierdzamy nigdy zaburzeń ze strony błędnika w postaci oczopląsu itd. Po każdym napadzie choroby występuje obniżenie słuchu, które postępuje z rozwojem choroby. Upośledzenie słuchu ma charakter typu odbiorczego, w niektórych przypadkach mieszanego. Choroba ta występuje przeważnie w miesiącach jesiennych i wczesnej wiosny i dotyczy częściej mężczyzn w wieku powyżej 40 lat niż kobiet. Rozpoznanie choroby Mćnierea opieramy przeważnie na zebranych wywiadach. Brak Jakichkolwiek objawów ze strony błędnika w okresie wolnym od ataku, brak zmian ze strony ucha środkowego, natomiast cechy zaburzeń w narządzie odbiorczym słuchu potwierdzają wywiady. W rozpoznawaniu należy zawsze mieć na uwadze obecność guza w kącie móżdżkowo-mostowym, rozsiane stwardnienie mózgu, jamistość rdzenia, wylewy krwawe do mózgu, kiłę ośrodkowego układu nerwowego itd. [patrz też: bufenik, symwastatyna, szczepionki 6w1 ]

0 thoughts on “Niekiedy atak choroby Mcnierea wystepuje jeden raz w zyciu”

Powiązane tematy z artykułem: bufenik symwastatyna szczepionki 6w1