Skip to content

Obserwacja zachowania sie przedstawicieli obydwu grup nasuwa analogie z czlowiekiem

2 lata ago

405 words

Obserwacja zachowania się przedstawicieli obydwu grup nasuwa analogie z człowiekiem, który chciałby zrozumieć otaczający go świat, ale ma uszkodzone instrumenty poznawania, i z człowiekiem, którego zainteresowania otaczającym światem zatrzymały się na poziomie prostej reakcji orientacyjnej. Dane katamnestyczne pierwszej grupy zawierają liczne informacje o urazach czaszki, zatruciach, zapaleniach mózgu, a w drugiej grupie przeważają sprawy chorobowe o charakterze dziedzicznym. Są to, oczywiście, dopiero wstępne dane, dla których potwierdzenia konieczna byłaby większa liczba badań, niemniej jednak wskazują one na to, że istnieje możliwość odpowiedzi na stawiane wciąż od nowa pytania, czy każda oligofrenia jest tylko bardzo wcześnie nabytą demencją stanowiącą zejście różnych chorób mózgu, czy tez należy odróżniać wczesną demencję o różnej etiologii, nawet gdyby choroba przebiegała W pierwszym roku lub pierwszych miesiącach życia, od oligofrenii pojmowanej jajko odrębna jednostka kliniczna. Może też istnieją dwa typy oligofrenii bądź wczesnych demencji o różnym poziomie sprawności ogólnych, klasyfikowanych dotychczas tylko łącznie, według kryterium inteligencji globalnej, na różne stopnie niedorozwoju umysłowego. Za kryterium umożliwiające bardziej precyzyjny podział mógłby w takim razie posłużyć typ zaburzenia dynamiki orientacyjno-badawczej. Podział taki tylko, że oparty na innych kryteriach, już istnieje. Autor jednej z najbardziej wyczerpujących monografii poświęconych niedorozwojom intelektualnym, S. B. Sarason (1959), wyróżnia oligofrenię pierwotną i oligofrenię wtórną. Znaczenie tego podziału polega na tym, ze różnice między obrazami klinicznymi i testowymi tych dwu form oligofrenii przesądzają o wyborze środków rewalidacyjnych. Należałoby również wziąć pod uwagę fakt, że u osobników umysłowo dobrze rozwiniętych można spotkać się z niskim poziomem sprawności umysłowej związanym z brakiem zainteresowania danym zadaniem, lub też z innymi niedostatkami motywacji. Zwraca na to uwagę A. Lewicki, który stwierdza, że błędy orientacji w otoczeniu mogą mieć swe źródło w niedostatecznej motywacji i że w wielu wypadkach można je usunąć podnosząc wartość sytuacji lub osłabiając ryzyko związane z nią dla badanego (1960, s. 216). Zdaniem autora ten punkt widzenia należałoby uwzględniać przy ocenianiu zarówno rezultatów badań testowych, jak i wyników uzyskiwanych przez uczniów w szkole. Reasumując stwierdzę, że mechanizmy dynamizujące zaspokajanie potrzeby poznawczej, stanowiącej późniejszy etap w rozwoju reakcji związanych z odruchem orientacyjnym, są czynnikiem dynamizującym procesy poznawania [więcej w: profmedica, diagmed dąbrowa tarnowska, fabdent ]

0 thoughts on “Obserwacja zachowania sie przedstawicieli obydwu grup nasuwa analogie z czlowiekiem”

Powiązane tematy z artykułem: diagmed dąbrowa tarnowska fabdent profmedica