Skip to content

Ostre zapalenie oraz zaostrzenie przewleklego, zapalenia wyrostka powstaja bardzo czesto po bledach dietetycznych

2 lata ago

312 words

Ostre zapalenie oraz zaostrzenie przewlekłego, zapalenia wyrostka powstają bardzo często po błędach dietetycznych, natomiast kolka żółciowa pozostaje często w związku z okresami życia kobiet i dotyczy przeważnie osób z wyraźnym zaburzeniem przemiany materii. W kolce żółciowej bóle rozchodzą się ku tyłowi w kierunku prawej łopatki. Napady bólów, przypominające zupełnie kolkę żółciową, zdarzają się w żółtaczce hemolitycznej, splenomegalicznej postaci marskości wątroby, czasami w ostrym rozlanym miąższowym zapaleniu wątroby, w ostrym zaniku wątroby i w kile wątroby. Jest to tzw. kolka żółciowa rzekoma (pseudocoLica hepatica). Różnicowanie z prawdziwą kolką żółciową opiera się na dokładnym rozważeniu obrazu klinicznego oraz cech żółtaczki. W szczególności wyraźnie powiększona śledziona przemawia raczej przeciwko kolce na tle kamicy żółciowej. Badania pęcherzyka żółciowego i przewodu pokarmowego promieniami Roentgena oraz badania zawartości dwunastniczej umożliwiają różnicowanie kolki żółciowej ze stanami dyskinetycznymi pęcherzyka i przewodów żółciowych, wywołującymi czasami napady bólów łudząco podobne do kolki (tzw. cholepathia spastica s. migraena hepatis). Kolka żółciowa może być mylnie rozpoznana jako zawał mięśnia sercowego, jeżeli on objawia się gwałtownymi bólami w nadbrzuszu, nudnościami i wymiotami. Różnica polega na tym, że zawał mięśnia sercowego zdarza się przeważnie u mężczyzn powyżej 50 roku życia, dotkniętych stwardnieniem tętnic i przebiega z wybitnym osłabieniem serca (rytm cwałowy, bardzo głuche tony, niskie ciśnienie tętnicze) oraz z rozszerzaniem się bólu bardziej do lewej połowy ciała, natomiast kolka żółciowa spostrzega się częściej u kobiet i to przeważnie między 20 a 50 rokiem życia, i bóle rozchodzą się przeważnie ku tyłowi pod prawą łopatkę ostrego zapadu sercowego (meiopragia cordis acuta) nie ma. [więcej w: ronkone, symwastatyna, fabdent ]

0 thoughts on “Ostre zapalenie oraz zaostrzenie przewleklego, zapalenia wyrostka powstaja bardzo czesto po bledach dietetycznych”

Powiązane tematy z artykułem: fabdent ronkone symwastatyna