Skip to content

Pierwsza reakcja jest „niesmialosc”, zahamowanie.

2 lata ago

454 words

Poza tym od momentu, gdy dziecko zaczyna wchodzić w stosunki społeczne z otoczeniem, co następuje prawdopodobnie wówczas, gdy zaczyna reagować w sposób specyficzny na osoby z otoczenia niezaspokajające bezpośrednio jego potrzeb materialnych, możemy w miarę jego rozwoju zaobserwować dążenie do kontaktu emocjonalnego z coraz to większą liczbą ludzi. Normalnie dzieje się to w ten sposób, że dziecko stykając się z nową osobą, lub z grupą nowych osób, nie nawiązuje tego kontaktu od razu. Pierwszą reakcją jest nieśmiałość, zahamowanie. Dziecko nie chce głośno odpowiadać na pytania, czasem chowa się za matkę, a nawet zaczyna głośno płakać. Odważne zachowanie się dziecka w sytuacji nowej dla niego, niepoprzedzone okresem chociażby pewnej rezerwy, pozwalającej na rozeznania życia w sytuacji, oceniane jest w praktyce klinicznej, jako przejaw podejrzany, mogący być wskaźnikiem pewnego zaburzenia w rozwoju osobowości, często niedorozwoju umysłowego. Z drugiej strony również nienormalnie zachowuje się dziecko zawsze starające się nie zwracać na siebie uwagi, przemykające się pod ścianami i odnoszące się do każdego obcego z lękiem długo zalegającym (faza pasywna odruchu orientacyjnego), gdy dziecko odnoszące się z rezerwą do nowo poznanej osoby, zaczyna zachowywać się swobodnie, naturalnie, mówimy, że zawarło znajomość, lub mniej trafnie oswoiło się. Dopiero po osiągnięciu przez dziecko takiego stanu, po zaspokojeniu potrzeby poznawczej, mogą zacząć nawiązywać się stosunki emocjonalne w znaczeniu kontaktu emocjonalnego. Sądzę, że przykład ten oraz wiele innych, które można by zaczerpnąć z życia starszych dzieci i dorosłych, pozwalają na postawienie tezy, że bez uprzedniego zaspokojenia potrzeby poznawczej w odniesieniu do danej osoby nie można w kontakcie z nią zaspokoić potrzeby kontaktu – emocjonalnego. Inaczej mówiąc – dopóki ta osoba jest dla nas niezrozumiała, dopóty nie możemy współbrzmieć z nią emocjonalnie. Tak, więc kontakt emocjonalny jest stanem, w którym osobnik nie tylko jest spokojny wiedząc, że mu nic nieoczekiwanego nie zagraża (co niekoniecznie jest zgodne z rzeczywistością), ale też czuje, że jest obiektem zainteresowania zabarwionego emocjonalnie. W tym życia miejscu należałoby zatrzymać się celem wyjaśnienia pewnej sprawy. Istnieje w psychologii pogląd, że nieznane, nowe, samo przez się wywołuje, przynajmniej u małych dzieci, uczucie strachu. Tak na przykład sądziła Charlotte Bihler formułując prawo głoszące, że wyraźnie nie znany wygląd zarówno przedmiotu jakiegoś, jak i zjawiska budzi uczucie strachu, narzuca się organizmowi i wywołuje negatywną reakcję uczuciową, która dopiero po opanowaniu bodźca przez obeznanie się z nim przekształca się w pozytywną (1933 r. , s [hasła pokrewne: attis nowogrodzka, bufenik, diagmed dąbrowa tarnowska ]

0 thoughts on “Pierwsza reakcja jest „niesmialosc”, zahamowanie.”

Powiązane tematy z artykułem: attis nowogrodzka bufenik diagmed dąbrowa tarnowska