Skip to content

pluco po drugiej stronie nie wykazuje zmian lub male tylko zmiany

2 lata ago

106 words

Jama górnego płata płuca jest nie większa od jaja, dość stara, o sztywnych ścianach lub położona powierzchownie. Przystępujemy do plastyki przykręgowej nadszczytowej w razie istnienia następujących warunków: płuco po drugiej stronie nie wykazuje zmian lub małe tylko zmiany, nie ma wysokiej gorączki znamiennej dla zakażenia mieszanego jamy, nie ma zbyt dużej odmy po stronie przeciwległej, nie ma gruźliczego nacieku płatowego (pneumonia caseosa lobaris), nie ma niewyrównanej wady serca, białkomoczu pochodzenia niegruźliczego, nieuleczalnych zmian gruźliczych innych narządów, a chory nie przekroczył 50 lat życia. [patrz też: transport medyczny, symwastatyna, attis nowogrodzka ]

0 thoughts on “pluco po drugiej stronie nie wykazuje zmian lub male tylko zmiany”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet stomatologiczny zielona góra[…]

Powiązane tematy z artykułem: attis nowogrodzka symwastatyna transport medyczny