Skip to content

Po prostu, jak mozna sadzic, nie uksztaltowaly sie mechanizmy prowadzace do szukania kontaktu emocjonalnego

2 lata ago

439 words

Po prostu, jak można sądzić, nie ukształtowały się mechanizmy prowadzące do szukania kontaktu emocjonalnego. Analogiczne zjawisko można zaobserwować w rozwoju potrzeby poznawczej u głuchociemnych, a dotyczy to również innych potrzeb, nawet fizjologicznych, Czasem spotyka się ludzi, u których nie doszło do konkretyzacji potrzeby pokarmowej. Nie czują nigdy głodu, mogą poczuć się osłabieni, rozdrażnieni, ale wprost sobie głodu nie uświadamiają. Dopiero intelektualnie, w drodze analizy sytuacji, dochodzą do wniosku, że prawdopodobnie są głodni. Prowadząc z tymi ludźmi szczegółowy wywiad, można było stwierdzić, że w okresie wczesnodziecięcym karmiono ich nie wówczas, gdy nadchodziła pora posiłku, ale zawsze, gdy tylko były po temu możliwości. Nie dopuszczano nigdy, aby dziecko mogło poczuć się głodne. Jest to jeszcze jeden przykład omówionego już zjawiska oddzielenia u człowieka napięcia związanego z niezaspokojeniem jakiejś potrzeby od mechanizmów ukierunkowujących działanie. Mówiąc o kontakcie emocjonalnym będę, więc mieć na myśli stosunek dwustronny, polegający na tym, że osobnik 1) czuje się przedmiotem zainteresowania i sympatii; 2) współdźwięczy z innymi, przeżywając ich przykrości i radości. Tezą tej pracy jest, że człowiek ma potrzebę tak rozumianego kontaktu emocjonalnego. W wypadku, gdy tej potrzeby nie zaspokaja, z powodów czy to zewnętrznych, czy to wewnętrznych (brak okazji do właściwego kontaktu lub negatywne uwarunkowanie), nie może on prawidłowo się rozwijać, o ludziach takich często mówi się w psychopatologii, że mają rysy lub cechy socjopatyczne lub, konkretniej, przejawiają zaburzenia osobowości. Po tych wstępnych wyjaśnieniach przystąpię do rozpatrzenia poszczególnych zagadnień związanych z tym tematem i faktów, jakie zdążyła w tym zakresie nagromadzić psychologia. 3. KONTAKT EMOCJONALNY I POTRZEBA POZNAWCZA Potrzeba kontaktu emocjonalnego jest prawdopodobnie, jak wspomniałem jedną ze specyficznych form, w jakie przekształciła się w warunkach ludzkiego bytu ogólnobiologiczna potrzeba orientacji. Zresztą tendencja do stanowiącego warunek zaspokojenia tej potrzeby zwracania szczególnej uwagi na drugiego człowieka, w odróżnieniu od innych przedmiotów otoczenia, jest cechą, którą można by nawet uważać za wrodzoną. Na przykład S. Baley w swoim podręczniku psychologii społecznej (1959) na stronie 68 pisze: Badania eksperymentalne wskazują, że bardzo wcześnie, bo już w drugim miesiącu życia, głos ludzi bardziej przyciąga uwagę niemowlęcia aniżeli inne głosy. M. W. Shirley (por. E. B. Hurlock, 1960, s 166) idzie w tym twierdzeniu jeszcze dalej, podając na podstawie własnych badań, że już wcześniaki szczególnie silnie reagują na krzyk innych niemowląt. [patrz też: ober clinic, borgwarner jasionka, cysta pod kolanem ]

0 thoughts on “Po prostu, jak mozna sadzic, nie uksztaltowaly sie mechanizmy prowadzace do szukania kontaktu emocjonalnego”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wrocław catering dietetyczny[…]

Powiązane tematy z artykułem: borgwarner jasionka cysta pod kolanem ober clinic