Skip to content

POTRZEBA POZNAWCZA I SPRAWNOSC UMYSLOWA

2 lata ago

423 words

Okazało się też, że organizacja funkcji regulujących całość procesów przebiegających u człowieka jest bardziej złożona, niż to mogłoby się wydawać w świetle klasycznej koncepcji, samoregulacji zakładającej funkcjonalną odrębność równowagi zewnętrznej i równowagi wewnętrznej. Tyle rozważań wprowadzających. Nie pokrywają się one z całym zakresem problematyki zarówno czynności poznawczych, jak i ich roli w przystosowaniu – jest to zagadnienie ogromnie rozległe, niemniej jednak cel tego wprowadzenia został osiągnięty. Uzyskaliśmy materiał niezbędny do skonstruowania definicji potrzeby poznawczej. Definicji siłą rzeczy hardziej złożonej niż definicja potrzeb fizjologicznych. Brzmi ona następująco: Potrzeba poznawcza jest to taka cecha człowieka, która powoduje, że bez otrzymania określonej ilości informacji w każdej sytuacji i bez możliwości przeprowadzenia czynności poznawczych za pomocą pojęć w sytuacjach częściowo nowych człowiek nie może normalnie funkcjonować. 3. POTRZEBA POZNAWCZA I SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA. Wprowadzenie (pojęcia potrzeby poznawczej rozumianej, jako właściwość człowieka, z którą związane są procesy dynamizujące poznawanie oraz równowaga funkcji regulujących mózgu pozwala w pewien nowy sposób spojrzeć zarówno ma problemy psychologii orientacji w otoczeniu, jak i na zjawiska związane z zaburzeniami tej orientacji, mianowicie zarówno na zaburzenia psychotyczne (przebiegające w postaci zespołów schizofrenicznych czy depresyjnych, jak i na formy oligofrenii, a także ociężałość umysłową. Można na przykład przeprowadzić interpretację zmian psychicznych występujących u schizofrenika w świetle danych uzyskanych z badań nad deprywacją informacyjną. Nasuwa się tu, jako bardzo prawdopodobna hipoteza, że najbardziej istotnym dla schizofrenii zaburzaniem jest zablokowanie sprawnego dopływu informacji do wyższych pięter mózgu. Blokada, która – jak można sądzić na podstawie danych neurofizjologicznych – powinna by być umiejscowiona na poziomie układu siatkowatego wzgórza, może być spowodowana przez bardzo różnorodne czynniki – chemiczne, fizyczne, zarówno endo- jak i egzogenne, przy tym efekt nie jest funkcją, jakości czynnika, ale jego roli w blokadzie. Ograniczenie dopływu informacji przejawia się na zewnątrz między innymi w ogólnym zmniejszeniu ilości cech, jakimi kierują się schizofrenicy w trakcie wytwarzania pojęcia. Znaczy to, że całe klasy różnorodnych informacji przesyłanych do mózgu są przyjmowane, jako jeden rodzaj informacji. Pojęcia stają się zbyt ogólne. Nieraz nawet zdarza się, że informacje nie docierają w ogóle do obszarów odbiorczych kory lub są rozpoznawane, jako informacje całkiem innego rodzaju [patrz też: jelitówka u dorosłych, trójgraniec, bufenik ]

0 thoughts on “POTRZEBA POZNAWCZA I SPRAWNOSC UMYSLOWA”

Powiązane tematy z artykułem: bufenik jelitówka u dorosłych trójgraniec