Skip to content

Przedmiot decyduje o tym jak by to okreslil Harlew „sile popedu poznawczej”

2 lata ago

453 words

Autorka, poddając badaniom dzieci do 7 lat, eksponowała serię bodźców o różnym stopniu nowości dla dziecka, to jest od gwizdka do złożonego aparatu, stanowiącego kompleks bodźców wzrokowych i słuchowych. Przyjmując wyraźne rozróżnienie między prostą reakcją, orientacyjną, której wykładnikiem w zachowaniu się jest nastawienie narządów zmysłowych na nowy bodziec czasem z towarzyszeniem reakcji emocjonalnej, a złożoną reakcją badawczą, przejawiającą się w aktywnym manipulowaniu przedmiotem, czasem pytaniach słownych prowadzących do pełniejszego zrozumienia Susułowska doszła do szeregu ciekawych uogólnień. Między innymi wskazała na fakt, że reakcja orientacyjna stanowi zawsze pierwszą fazę poznawania, poprzedzającą reakcję badawczą, przy tym samo pojawienie się reakcji badawczej i jej złożoność jest zdeterminowana nie tylko przez wiek dziecka i jego poziom umysłowy, ale i przez właściwości samego przedmiotu (s. 48). Przedmiot decyduje o tym jak by to określił Harlew sile popędu poznawczej. Susułowska określiła również, jakie cechy przedmiotu wpływają na jakość reakcji badawczej: Im przedmiot daje więcej możliwości dokonywania na nim takich manipulacji i czynności, które powodują zmiany – tym jest ciekawszy, tym więcej reakcji badawczych wywołuje i tym większe budzi zainteresowanie. Aby uniknąć nieporozumień, należy dodać, że 40 wystąpienia reakcji badawczej niezbędny jest nie tylko nowy przedmiot ale i zdolność do reakcji badawczej. Zdolności takiej nie posiadają, jak wynika z przytaczanych badań, dzieci o średnim niedorozwoju umysłowym (imbecilitas). Nie zawsze dochodziło u tych dzieci do reakcji orientacyjnych, a nigdy żadny przedmiot nie wywołał reakcji badawczych, które już bardzo wcześnie występują u dzieci normalnie umysłowo rozwiniętych. Susułowska analizując ten problem nie pisze wprawdzie o gorszej sprawności poznawczej tych dzieci, ale podkreśla, że po prostu żaden bodziec nie mógł u nich wywołać reakcji badawczej. Upośledzony umysłowo nie próbował nigdy zrozumieć znaczenia (Lewicki powiedziałby – wartości) żadnego nowego bodźca. Można powiedzieć, że prosta reakcja orientacyjna w pełni rozładowywała jego napięcie związane z potrzebą poznawczą, podczas gdy normalne dziecko kontynuowało swoją aktywność poznawczą aż do osiągnięcia poziomu zrozumienia znaczenia bodźca. Warto tu również wspomnieć o stwierdzonym na marginesie badań wpływie napięcia lękowego na realizację reakcji badawczej. Wydaje się, że u dzieci lękowych – to jest wykazujących względnie stałą gotowość do reagowania na każdy nowy bodziec lękiem – napięcie to powinno działać zgodnie z zasadą dominanty nerwowej – wygaszając napięcia dynamizujące rozwój reakcji badawczej [hasła pokrewne: ober clinic, trójgraniec, diagmed dąbrowa tarnowska ]

0 thoughts on “Przedmiot decyduje o tym jak by to okreslil Harlew „sile popedu poznawczej””

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odżywki białkowe[…]

Powiązane tematy z artykułem: diagmed dąbrowa tarnowska ober clinic trójgraniec