Skip to content

Sa to objawy identyczne jak te, które uzyskano w sytuacji eksperymentalnie wywolanej deprywacji informacyjnej

2 lata ago

441 words

Osobnik wówczas nie reaguje na pewne bodźce, a na inne reaguje tak, jakby były one całkiem inne np. odwrót nie do polecenia lub zgodnie z przyjętym uprzednio nastawieniem, lub też bez żadnej regularności chaotycznie, W takiej sytuacji całkiem uzasadnione jest wystąpienie objawów dezorganizacji czynności mózgu takich jak depersonalizacja, halucynacje, urojenia, chaotyczne myślenie oderwane od sytuacji, niezwiązane z sytuacją reakcje emocjonalne itp. Są to objawy identyczne jak te, które uzyskano w sytuacji eksperymentalnie wywołanej deprywacji informacyjnej. Mózg jest układem ultra stabilnym, stąd też w wypadku takiej zmiany warunków, która powoduje zachwianie jego równowagi, następuje przestrojenie całej dysfunkcji do poziomu zapewniającego stabilność w nowych warunkach. Dlatego to po pewnym okresie trwania psychozy, gdy blokada informacji pozostaje, jako stan stały, funkcje regulacyjne mózgu ulegają zmianie Wyrażającej się dostosowaniem do zmniejszonego dopływu informacji. W związku z tym zmilkają objawy psychozy, a na ich miejsce pojawiają się objawy defektu schizofrenicznego – sztywność myślenia, ograniczenie zakresu zainteresowań, zmniejszony krytycyzm, a w wypadkach trudności włączana jest stereotypowa reakcja, mająca niewątpliwie większą wartość instrumentalną niż reakcja psychotyczna. Na przykład jeden z chorych na każdą trudność życiową czy to w sferze zawodowej, czy osobistej – wysyłał do prasy kartki z wulgarnymi wyzwiskami, wykonanie tej czynności całkowicie go zadowalało. Interesująco mogłaby również wypaść interpretacja zaburzeń psychotycznych w przebiegu depresji. Pogrążona w rozpaczy osoba staje się autystyczna, gdyż silne napięcie emocjonalne o jednolitym zabarwieniu powoduje zablokowanie dopływu informacji z zewnątrz do wyższych pięter mózgu. Przy nasileniu depresji pojawia się ten sam zespół deprywacji informacyjnej, tyle, że o silnym zabarwieniu emocjonalnym, który znika po ustąpieniu depresji lub w trakcie zabiegów psychoterapeutycznych polegających na odwróceniu uwagi chorego jakimś prostym zadaniem z prac ręcznych czy ćwiczeniem fizycznym. Jak wynika z wstępnych rozważań, weryfikacja hipotez wynikających z deprawacyjnej teorii psychozy. Nawet gdyby nie znalazły one pełnego potwierdzenia, mogłaby wnieść cenne elementy do nieustającej polemiki nad mechanizmami zaburzeń psychotycznych. Co się tyczy oligofrenii, to jak wiadomo przejawy wysuwającego się tu na pierwszy plan ograniczenia zdolności poznawczych jesteśmy skłonni tłumaczyć defektami intelektualnymi, niedomogą pamięci, rozumowania itd. Nie uwzględniając zupełnie okoliczności, że sprawne myślenie musi zależeć też od dobrego rozwoju mechanizmów dynamizujących zaspokajanie potrzeby poznawczej, która dopiero aktualizując się w określonych napięciach, zapewniałaby człowiekowi efektywne wykonanie czynności eksploracyjnych [patrz też: diagmed dąbrowa tarnowska, trójgraniec, bilirubina calkowita ]

0 thoughts on “Sa to objawy identyczne jak te, które uzyskano w sytuacji eksperymentalnie wywolanej deprywacji informacyjnej”

Powiązane tematy z artykułem: bilirubina calkowita diagmed dąbrowa tarnowska trójgraniec