Skip to content

Tag: profmedica

Hamowanie płytek za pomocą Cangrelora u pacjentów poddawanych PCI ad

1 rok ago

477 words

Funkcja płytek krwi normalizuje się w ciągu 30 do 60 minut po odstawieniu. 15 Kangrelina ma dodatkowy efekt przeciwpłytkowy po dodaniu in vitro płytek krwi pacjentom otrzymującym długoterminowe leczenie klopidogrelem.16,17 Badanie fazy 2 z udziałem pacjentów poddawanych PCI wykazało zależne od dawki zahamowanie czynności płytek krwi podobne do hamowania abcyksymabem, mniejsze przedłużenie czas krwawienia i…

Dabigatran kontra Warfaryna w leczeniu ostrej zakrzepicy żylnej ad 5

1 rok ago

423 words

Szczegóły leczenia podano w Tabeli 1. Średnia liczba wartości INR uzyskanych w grupie leczonej warfaryną w ciągu 6 miesięcy wynosiła 16 lat. Wartość INR mieściła się w zakresie terapeutycznym 60% czasu (Tabela 1), poprawiając z 53% w ciągu pierwszego miesiąca do 66% w ciągu ostatniego miesiąca. Ogólnie INR był poniżej zakresu terapeutycznego 21% czasu i…

Polityka szczepień przeciwko grypie pandemicznej – biorąc pod uwagę wczesne dowody ad

1 rok ago

543 words

Inną wyraźną zaletą schematu jednodawkowego jest szybsza odpowiedź przeciwciał. W obecnej sytuacji powszechnego krążenia wirusa H1N1 2009, występującego w wielu rejonach świata, korzystne jest uzyskanie ochrony 3 do 4 tygodni wcześniej za pomocą jednej dawki, a nie później w schemacie dwudawkowym. Z logistycznego punktu widzenia podawanie jednej dawki znacznie uprości programy szczepień i powinno obniżyć…

Skleroterapia z lub bez oktreotydu do ostrych krwawień z żylaków ad 6

1 rok ago

526 words

Różnica w wynikach leczenia nie była zależna od czynności wątroby dziecka w skali Pugha. W naszym badaniu wykonano endoskopię ratunkową, jak tylko reanimowano pacjentów. Pacjentów nie można było podzielić na straty według oceny Child-Pugh w tym czasie, ponieważ nie wszystkie dane laboratoryjne wykorzystane do obliczenia wyniku były dostępne. Dlatego dwie grupy pacjentów różniły się w…