Skip to content

w przypadkach powiklanych jama resztkowa po ropniaku lub rozszerzeniami oskrzeli

2 lata ago

130 words

W drugim etapie wycina żebra 1 oraz 2, a nieraz również i 5 wraz z odpowiednimi nerwami międzyżebrowymi, a prócz tego odłuszcza płuco i przemieszcza łopatkę między płuco a klatkę piersiową. Plastyka z wycięciem 4 żeber wchodzi w grę według Maurera w przypadkach jam położonych w szczycie lub przylegających na szerokiej przestrzeni do śródpiersia. Zabieg ten lepiej znosi martwą przestrzeń ponad szczytem płuca i w kącie przymostkowym niż plastyka z usunięciem 5 żeber, która wymaga jeszcze wycięcia 7 nerwu międzyżebrowego. Taka plastyka wchodzi w grę albo w rozpadzie posuniętym bliżej podstawy płata, albo w przypadkach powikłanych jamą resztkową po ropniaku lub rozszerzeniami oskrzeli. [patrz też: fabdent, osteofity na krawędziach trzonów kręgów, jelitówka u dorosłych ]

0 thoughts on “w przypadkach powiklanych jama resztkowa po ropniaku lub rozszerzeniami oskrzeli”

Powiązane tematy z artykułem: fabdent jelitówka u dorosłych osteofity na krawędziach trzonów kręgów