Skip to content

Zdaniem Mordasiniego odma zewnatrzoplucnowa uposledza czynnosc oddechowa znacznie mniej niz torakoplastyka

2 miesiące ago

109 words

Zdaniem Mordasiniego odma zewnątrzopłucnowa upośledza czynność oddechową znacznie mniej niż torakoplastyka, ponieważ łożysko po odłuszczeniu płuca bierze udział w ruchach oddechowych górnego i dolnego płata płuca. Ruchy te odbywają się w kierunkach przeciwnych. a wskutek tego pozostały, nie zapadnięty odcinek płuca zachowuje optimum przewietrzania; poza tym w torakoplastyce oddech ulega utrudnieniu przez przyległą do śródpiersia piramidalną część szczytu płuca. W części tej dochodzi wtórnie do tworzenia się rozszerzeń oskrzelowych i zalegania zużytego powietrza, które zostaje wessane przez płuco zdrowe (Pendelluft). [przypisy: rehabilitacja szpitalna, pomoc psychologiczna wrocław, transport medyczny ]

Powiązane tematy z artykułem: pomoc psychologiczna wrocław rehabilitacja szpitalna transport medyczny