Skip to content

Zdaniem Mordasiniego odma zewnatrzoplucnowa uposledza czynnosc oddechowa znacznie mniej niz torakoplastyka

10 miesięcy ago

107 words

Zdaniem Mordasiniego odma zewnątrzopłucnowa upośledza czynność oddechową znacznie mniej niż torakoplastyka, ponieważ łożysko po odłuszczeniu płuca bierze udział w ruchach oddechowych górnego i dolnego płata płuca. Ruchy te odbywają się w kierunkach przeciwnych. a wskutek tego pozostały, nie zapadnięty odcinek płuca zachowuje optimum przewietrzania; poza tym w torakoplastyce oddech ulega utrudnieniu przez przyległą do śródpiersia piramidalną część szczytu płuca. W części tej dochodzi wtórnie do tworzenia się rozszerzeń oskrzelowych i zalegania zużytego powietrza, które zostaje wessane przez płuco zdrowe (Pendelluft). [przypisy: fabdent, royalmed łomianki, transport medyczny ]

0 thoughts on “Zdaniem Mordasiniego odma zewnatrzoplucnowa uposledza czynnosc oddechowa znacznie mniej niz torakoplastyka”

Powiązane tematy z artykułem: fabdent royalmed łomianki transport medyczny