Skip to content

Zmienialoby to hipotezy dotyczace lokalizacji niektórych zaburzen dajacych objawy oligofrenii i daloby dobre podstawy do klasyfikacji zaburzen czynnosci poznawczych

2 lata ago

408 words

Zmieniałoby to hipotezy dotyczące lokalizacji niektórych zaburzeń dających objawy oligofrenii i dałoby dobre podstawy do klasyfikacji zaburzeń czynności poznawczych. To prawdopodobnie ma na myśli Mazurkiewicz, gdy podkreśla, że w tych przypadkach, w których nie ma zmian anatomicznych w korze mózgowej mogących wytłumaczyć niedorozwój nieaktualny, nie można faktów obniżenia sprawności umysłowej przypisywać słabym zdolnościom, np. słabej pamięci. Dawny pogląd – pisze Mazurkiewicz – który przyczyn głuptactwa upatrywał w niedomodze czynności pamięciowej uważanej za jakąś odrębną czynność psychiczną, okazał się w zupełności mylny (Mazurkiewicz, 1958, s. 67). Autorowi chodzi zapewne o to, że prawidłowe powstawanie śladów pamięciowych jest uzależnione od należytego funkcjonowania odruchu orientacyjnego, tj. inaczej mówiąc – od zainteresowania i nastawienia narządów zmysłowych na dane zjawisko. Wynikałoby stąd, że niski poziom sprawności umysłowej w przypadku, gdy kora mózgowa jest normalna, można niejednokrotnie przypisać brakom w funkcjonowaniu mechanizmu popędu poznawczego dynamizującego procesy umysłowe. Tezę tę potwierdzają zjawiska spotykane masowo w domach małego dziecka, w żłobkach oraz w wielu szpitalach dziecięcych, Wydaje się, że w cywilizowanych społeczeństwach, w których wskutek zatrudnienia obojga rodziców opiekę nad małymi dziećmi powierza się w coraz większej mierze instytucjom społecznym, brak jest jeszcze pełnego zrozumienia, jak ważną rolę odgrywa potrzeba poznawcza w rozwoju umysłowym dziecka i jak bardzo należy dbać o jej prawidłowe ukształtowanie. Instytucje sprawujące opiekę nad małymi dziećmi charakteryzuje monotonia i ubóstwo, bodźców, narzucone przez stereotypowy regulamin, co z natury rzeczy musi prowadzić do ograniczenia czynności poznawczych wychowanków. Inaczej mówiąc, sytuacje typowe dla życia tych dzieci są starannie oczyszczone z wszelkich czynników, które mogłyby wywołać u nich odruch orientacyjny, stanowiący podstawowy element zaspokajania potrzeby poznawczej i jakby zarodek, z którego dopiero może rozwinąć się inteligencja ludzka. Ze tą drogą przebiega jej rozwój, o tym świadczy wiele badań. Na przykład badania wspomnianego już Mieszczerikowa (1961) nad dziećmi głuchociemnymi, który zauważył, że dziecko pozbawione prawie wszystkich doznań zmysłowych nie rozwijało się psychicznie w ogóle, nie podejmowało spontanicznie żadnej czynności i nie przejawiało najmniejszego śladu reakcji poznawczej. Na zbliżenie się człowieka reagowało ogólnym pobudzeniem. Włożony mu do ręki przedmiot wypuszczało [hasła pokrewne: ronkone, trójgraniec, profmedica ]

0 thoughts on “Zmienialoby to hipotezy dotyczace lokalizacji niektórych zaburzen dajacych objawy oligofrenii i daloby dobre podstawy do klasyfikacji zaburzen czynnosci poznawczych”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: hologramy semestralne[…]

Powiązane tematy z artykułem: profmedica ronkone trójgraniec